باران که می بارد تو می آیی

عاشقانه هاي من براي پسرم داوين

حاآ جیش دسو هیوا بو وه
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٩   کلمات کلیدی:
پسر کو ندارد نشان از پدر
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٠   کلمات کلیدی:

ناخنک های بابات به سیب زمینی سرخ کرده کنار خورش قیمه کم بود تو هم اضافه شدی!

حالا باز خدا پدرشو بیامرزه اون از سرخ کرده اش میخوره از خامش میخوری تا سرخ کرده اش همش نگرانم نکنه بری دستتو بکنی تو تابه وقتی رو گازه!

آدم رو از قیمه درست کردن پشیمون میکنید شما پدر و پسر ...


چهارسالگی
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٤   کلمات کلیدی:
آخییییییییییییییییش راحت شدیم
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٦   کلمات کلیدی:
به سپیدی طواف
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٧   کلمات کلیدی:

چقدر دوست دارم این روزها را

این روزهای یکرنگ سپید و طواف را

عرفه و قربان را

اسماعیل و ابراهیم را

خدایا چه میشود اگر  

باشد ذیحجه ای که ما هم میهمان حجاز باشیم...


برای خالی نبودن عریضه
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۳   کلمات کلیدی:

نمیدونم از کیه؟ نه دکتر شریعتی گردن گرفته نه حسین پناهی ولی از هر کی هست قشنگه

صبورانه در انتظار زمان بمان!هرچیز در زمان خودش
رخ میدهد.باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند
"درختان خارج از فصل"میوه
نمیدهند
...

 

 


همه ما فیزیک دانیم
ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٦   کلمات کلیدی:
گلاب به روتون یه پست ج ی ش ی
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱٢   کلمات کلیدی:
 
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٥   کلمات کلیدی:
چه توان کرد؟
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٦   کلمات کلیدی:
← صفحه بعد